परी - नि: शुल्क जापानी कोर्स

परी - नि: शुल्क जापानी कोर्स १

जापानी भाषा को कक्षा विदेशी नागरिकता को लागी प्रत्येक शनिवार बिहान १० देखि ११::10० सम्म स्वयंसेवकहरु द्वारा सिकाईन्छ।

  • स्थानिय:

Shimin Koryu केन्द्र

  • ट्याक्स:

शैक्षिक सामग्री १०० डलर।

आइची-के एन्जो-शि डाइटो-चो ११-।

परी - नि: शुल्क जापानी कोर्स १

टिप्पणी छोड्नुहोस्:

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान