Iwamon झरना

इवामोन झरना (岩 門 の) करिब २० मीटर उचाईमा छ, जुन शहरमा अवस्थित छ छत मार्ग 81१, गिफु.

अगाडि झरना, त्यहाँ एक गेट (तोरी) छ १० मिटर उचाई र १० मिटर चौडाई सहित। कामकुरा युगको उत्तरार्धमा, फुडो मायो द्वार द्वारा अभिषेक गरिएको थियो।

ट्रेल

Iwamon झरना

  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १
  • Iwamon झरना १

मार्ग 81१ मा झरना सating्केत गर्दछ

पार्कि

Gifu-ken Seki-shi Horadoono

Iwamon झरना १

टिप्पणी छोड्नुहोस्:

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान