ओमुरीस: जापानी चामल आमलेट

ओम्यूरिस उरिस オ ム ラ イ ス 」ओमुरैसु केवल चामल अम्लेट छ र जापान, ताइवान र कोरियामा पनि धेरै लोकप्रिय छ ...

निकुमान - 肉 ま ん

निकुमान [肉 ま ん] चिनियाँ मूलको उमालेको पक्वा, सुँगुर र अन्य सामग्रीहरूले भरिएका हुन्छन्।…

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान