शिराकावा-गो गाउँ (白 川村)

फेब्रुअरी २०१ 2019 प्रकाशित। Shirakawa-go (ira ira Shirakawa-mura) Gifu-ken को Shirakawa शहर मा स्थित एक सानो गाउँ हो,…

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान