Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा

जुलाई २०१ in मा प्रकाशित

सानो गुफा (Aoya Shyonyudo) को आकर्षणहरु मध्ये एक हो टेन्रियु नदी da Hamamatu शहर, गुफामा पहुँच कारको माध्यमबाट हुन्छ र केही गुफाहरू जस्ता सबै गुफाहरू हुन्छन्। त्यहाँ सँधै आगन्तुकहरू छन् जसले प्रशंसकलाई मनपर्दछ र चित्रहरू लिन चाहन्छन्।

  • Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा 1
  • Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा 2
  • Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा 3
  • Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा 4
Aoya Shyonyudo Hamamatu गुफा 5

टिप्पणी छोड्नुहोस्:

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान