GuiaCJ टीम

गुआइसीजे टीम १
>वेब निर्माता र वेब निर्देशक「वेब プ ロ デ ュ ー サ ー/वेब デ ィ レ ク タ ー"

अल्मेडा André ア ア ゥ メ イ ダ ア ン ド レ 」

जापान 「日本」

>सहायक निर्माता e सहायक निर्देशक 「ア シ ス タ ン ト プ ロ デ ュ ー サ / / ア シ ス タ ン ト デ デ

西川 紫 乃 京 (निशिकावा शिनोक्यो)

जापान 「日本」

> वेबसाइट विकासकर्ता"वेब サ イ ト 開 発 者"

Leandro Lopes Ferreira Neto レ レ ア ン ド ロ ロ ペ ス フ レ イ ラ ネ ト ト

वेब डिजाइनर 「वेब デ ザ イ ナ ー」

ब्राजील 「ブ ラ ジ ル」

> प्रूफरीडिंग 「校正」

लुइजा मत्सुओका 「松岡 ル イ ザ

ब्राजील 「ブ ラ ジ ル」

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान