टोयोटा हडाका मत्सुरी - नग्न पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो)

टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १

हडकाको अर्थ "ना naked्गो" हो, त्यो चाडको नाम "ना naked्गो मानिसहरुको चाड" हो।

यो चाड प्रत्येक वर्ष शनिबार र आइतवार लिन्छ फेब्रुअरी, धेरै धेरै चिसो समयमा र जापानको विभिन्न भागहरूमा देखा पर्दछ, आज हामी मात्सुदाइरा नजिकैको पर्व जाँच गरिरहेका छौं टोयोटा.

वास्तवमा तिनीहरू पूर्ण रूपमा ना naked्गो हुँदैनन्, उनीहरू सेतो पेटी लगाउँदछन् (ofundoshi), शून्य डिग्री भन्दा तलको तापक्रममा।

उत्सव शनिबार रात जिन्ज्या तोषोगु र शुद्धिकरण अनुष्ठानको साथ शुरु हुन्छ। अनुष्ठान पछि, तिनीहरूले शरीर शुद्ध गर्न लुट पिउन शुरू गर्छन्, आफ्नो कम्मरमा लगाउँछन् र WASSHOI WASSHOI चिच्याउँदै सडकमा बाहिर निस्के।

र त्यसपछि अन्तिम अनुष्ठान सुरु हुन्छ, जहाँ उनीहरूले चिसो पानी खसाल्न थाल्छन् ताकि उनीहरूको शरीरलाई थप शुद्ध पारिन्छ।

र आइतवार एक नयाँ उद्घाटन र अन्य अनुष्ठानहरू छन्, धेरै प्रति घण्टा आकर्षणहरू जस्तै Bounote, वडाइको (ताईको), मोची नागा र अन्य।

साना थाongs्गहरू [फन्डोही] लगाएका युवा पुरुषहरू र बुढा पुरुषहरू शनिबार राती शुद्धीकरणको विधिमा पवित्र पानीले आशिष् दिएका काठको बललाई कसले जित्यो भनेर प्रतियोगितामा भाग लिन्छन् जसले विजेतालाई शुभकामना दिन्छन्।

नेक्ड मेन फेस्टिवल (हडका मत्सुरी) जापानमा धेरै लोकप्रिय छ।

 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १
 • टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १

तथ्याङ्क:

शनिवार १ 17 देखि २० घण्टा।

आइतबार बिहान १० देखि अपरान्ह 10 सम्म।

पार्कि::

आइतवार पार्कि be हुनेछ, हरेक 45 minutes मिनेटमा बिहान 9 देखि साँझ। सम्म नि: शुल्क बसहरू चल्नेछन्। शहरहरूमा महोत्सव साइटमा जान टोयोटा e ओकाजाकी.

आइची, टोयोटा, मत्सुदाइराचो, अकबारा १ 13

टोयोटा हडका मत्सुरी - नाaked्गो पुरुषहरूको समारोह (रद्द गरियो) १

टिप्पणी छोड्नुहोस्:

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान