शरद उत्सव - Ooshimizu तीर्थ हात फायरिंग

घटना मिति: विभाग: ,

तिहार do अभयारण्य Ooshimizu (Shyuuki Sairei YoiMatsuri), प्रत्येक वर्ष एक प्रसिद्ध हात आगोशक्ति (तेजुत्सु), को पहिलो शनिवार मा आयोजित हुन्छ अक्टोबर na टोयोहाशी शहर १:18::30० बाट

यस क्षेत्रको सब भन्दा सुन्दर हातले आगो निभाएको छ।

आइची-केन टोयोहाशी-शि मिनामीओमिमिजु-चो मोटोमाची --7

तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान