टोयोहाशी काश्योजानमै (पवित्र अग्नि) महोत्सव

घटना मिति: विभाग: ,

तिहार पवित्र अग्नि समारोह (पवित्र अग्निमा हिंड्ने) को, प्रत्येक वर्षको पहिलो आइतवार मा पुजारीहरूको आरम्भको लागि एक चाड हो, नोभेम्बर no मन्दिर Gyokuryuuzan Kanshinji (玉龍山 観 真 寺) ना टोयोहाशी शहर, Aichi.

तथ्याङ्क: नोभेम्बरको पहिलो आइतबार

आइची-केन टोयोहाशी-शि निरेन्गी-चो १ 190 ०

काश्योजानमै फेस्टिवल (पवित्र अग्नि) टोयोहाशी १
तपाइँको केई तपाइँको पर्खाइमा छ
यहाँ विज्ञापन गर्नुहोस्
वेबसाइट ट्याब
कम्पनी दर्ता - नहर जपाओ गाइड
क्लब मोकुहाउ शिन्बुन
वेबजर्नल - जडान जापान